ŞİRKET İLKELERİ


Yazılı, görsel ve işitsel medya için geçerli tüm mesleki ve etik ilkeler, şirketimiz için de geçerlidir.
Haber, Arapça’dan dilimize girmiş ve yaygın olarak kullanılmakta olan isim soylu bir kelimedir. Sözlük anlamı itibari ile “bir nesneyi olduğu gibi bilmek için yoklama ve sınama yoluyla haberdar olma” durum ve duygusunu ifade eder.

Şirketimiz, basın yayın meslek ilkelerini düstur edinmiş, toplumsal ve ahlaki değerlere bağlı, Türk örf ve adetlerini öncelleyen uzmanlar eliyle yönetilmektedir.


Şirketimiz doğru, güvenilir ve hızlı bilgiyi tam ve eksiksiz olarak takipçilerine sunmayı taahhüt eder.


Şirketimiz teknik sorun, ara verme, yasal olarak durdurulma, vb. sebeplerle çalışamadığı zamanlarda, iş ortaklarını muhakkak web sitemizde ana sayfada ve hemen fark edilebilecek biçimde, bilgilendirilecek ve yeniden çalışmaya başlayacağını tarih belirtilecektir.

Şirket sahibi, yansımaları olacak spekülatif çalışmalardan uzak durur.

Temel ilkelerimizden bir diğeri de haksız rekabete neden olacak çalışmalardan kaçınmaktır.

Şirketimiz; başta Türk Milleti olmak üzere tüm ulusların milli, manevi, örfi ve dini değerlerine saygı duyar.


Şirketimiz; ziyaretçi sayısı, sayfa ve reklam görüntülenmesi gibi istatistiklerde dürüstlük ve güvenilirlik ilkesine bağlıdır.


Şirket olarak başta barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere, insanlığın evrensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunmaktayız. Milliyet, ırk, cinsiyet, dil, din, sınıf ve felsefi inanç ayrımcılığı yapmadan tüm millet, halk ve bireylerin haklarını ve saygınlığını tanımaktayız. İnsanlar, topluluklar ve uluslararası nefreti, düşmanlığı körükleyici yayınlardan kaçınırız. Gazeteci; her türden şiddeti haklı gösterici, özendirici ve kışkırtan yayın yapamaz. (TÜRKİYE GAZETECİLERİ HAK VE SORUMLULUK BİLDİRGESİ)
Şirketimizde kadının cinsel obje olarak kullanıldığı, pornografi ve şiddetin özendirildiği haber ve içerikler paylaşan sitelere ticari bir anlaşma içine girmez.


Şirketimiz; Yayıncılık anlayışı; Çocuk haklarını, temel yayıncılık ilkelerini merkezine koymayan. Bu vesile ile çocuk suiistimal ve istismarı ile sonuçlanabilecek yayınlardan kaçınmayan, haber/reklam konusu olan çocukların onurunu yok sayan sitelerle anlaşma içine girmez.

Haber ve reklamlarda çocukların araçsallaştırılarak dekor malzemesi ve maskot olarak kullanılmasına izin veren. Çocukların gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen; onları insanlar arasında ayrımcılığa, kine, nefrete, gereksiz endişeye yönlendirebilecek yayın yapan. piyasalarda manipülasyon/spekülasyon olarak algılanabilecek yatırımlar yapan sitelerle ticari bir anlaşma içine girmez.

Şirketimiz; Türkiye ekonomisini olumsuz etkileyecek, piyasalardaki hareketlenmelere negatif yayınlar ve çalışmalar yapan oluşumlarla ticari bir anlaşma içine girmez!

Natnata Bilişim Hizmetleri

Metin YAZICI

İnegöl Vergi Dairesi

Vergi No: 9450349266

Kep: metin.yazici@hs06.kep.tr